BTO rapport - BTO 2016.008

De rol van deeltjesgebonden en opgeloste organische stoffen op de biologische stabiliteit in relatie tot zuiveringsprocessen

Rapporten

Zuiveringsprocessen zijn onder andere ingericht om biologische stabiel drinkwater te produceren, zodat groei van ongewenste organismen zoveel mogelijk wordt beperkt. De onderzoeksvraag van de hier beschreven studie was of de biologische stabiliteit voornamelijk negatief wordt beïnvloed door deeltjes of opgeloste stoffen. Met deze kennis kan gericht worden gezocht naar effectieve (combinaties van) zuiveringsprocessen. In de afgelopen jaren (2011 – 2015) zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd binnen de TG Biologische Stabiliteit (2011-2012) en TG Biologische Activiteit (2013-2015) naar de rol van deeltjesgebonden en opgeloste organische stoffen op de biologische stabiliteit van het reinwater met behulp van de diagnosetool. Er zijn drie uitgebreide rapporten geschreven over de uitkomsten van deze onderzoeken over (1) een vergelijking tussen actiefkoolfiltratie, ionenwisseling en ultrafiltratie (BTO 2012.030), (2) de bedrijfsvoering van actiefkoolfiltratie en zandfiltratie (BTO 2014.050) en (3) verschillen tussen micro- en ultrafiltratie (BTO 2015.218). Allen in relatie tot een verbetering van de biologische stabiliteit in functie van deeltjes en opgeloste stoffen verwijdering. In het hier beschreven rapport worden de uitkomsten van de drie rapporten op hoofdlijnen gepresenteerd, en wordt voor gedetailleerde informatie en resultaten verwezen naar de voorgaande rapporten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?