BTO rapport - BTO 2016.061

Relatie tussen ontwerp en bedrijfsvoering van grondwaterzuivering en biologische activiteit

Rapporten

De productie van biologisch stabiel water is van belang om nagroei in het distributienet te voorkomen. Naast de ruwwaterkwaliteit is ook het ontwerp en de bedrijfsvoering van de zuivering van grondwaterproductielocaties van invloed op de biologische stabiliteit. In dit onderzoek zijn de waterkwaliteitsgegevens en de ontwerp- en bedrijfsvoeringsgerelateerde eigenschappen van de beluchting en snelfiltratie van 43 grondwater productielocaties in een database verwerkt. Met verschillende analysemethoden is gezocht naar mogelijke relaties tussen deze eigenschappen en de wettelijke nagroei-indicatoren Koloniegetal bij 22OC (KG22) en Aeromonas. Er is geen enkelvoudige relatie gevonden die het verband tussen de ruwwaterkwaliteit, de ontwerp of bedrijfsvoeringsgerelateerde eigenschappen en nagroei-indicatoren volledig en nauwkeurig bepaalt. Wel zijn verschillende enkelvoudige en meervoudige relaties gevonden die afzonderlijk of gezamenlijk verklarend kunnen zijn voor een deel van de waargenomen variantie van de nagroei-indicatoren. De gevonden verbanden kunnen in gericht vervolgonderzoek toegepast worden om het zuiveringsproces te optimaliseren voor de verwijdering van de klassieke grondwaterparameters en de beperking van de nagroei.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?