Vakblad artikel

Ontwikkeling van watervegetaties in heringerichte infiltratiekanalen in Oostduinen

Artikelen

“In de periode 1996-2001 is de inrichting van de waterwinning in de Oost- en Middelduinen (Goeree-Overflakkee) drastisch aangepast en werd overgegaan op infiltratie van voorgezuiverd water met een zeer laag fosfaatgehalte. De verwachting was dat zich in de heringerichte infiltratiekanalen een watervegetatie van ondergedoken waterplanten zou gaan ontwikkelen. De eerste jaren leken de verwachtingen bevestigd te worden door het verschijnen van diverse waterplantsoorten, waaronder zeldzame kranswiersoorten, maar daarna verarmde de watervegetatie betrekkelijk snel, hoewel het water zeer helder bleef. Wat zou daarvan de oorzaak zijn en zou een rijke watervegetatie bevorderd kunnen worden met ander beheer?”

(Citaat:Aggenbach, C., Annema, M., Jansen, A., Ketelaars, H. – Ontwikkeling van watervegetaties in heringerichte infiltratiekanalen in Oostduinen – De Levende Natuur 117(2016)3, p.94-101)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?