KWR rapport - KWR 2016.033

Innovatieve oplossingen energie- & waterketen Lelystad Airport en Lelystad Airport Businesspark

Rapporten

Door de bekrachtiging van het Luchtvaartbesluit in 2015 is de uitbreiding van Lelystad Airport mogelijk gemaakt. De organisatie Lelystad Airport (LA) geeft in haar beleidsplan Corporate Responsibility een hoge prioriteit aan een duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Voor een nadere uitwerking van dit thema hebben Lelystad Airport en gebiedsontwikkelaar Lelystad Airport Businesspark samen met KWR het initiatief genomen om vanuit de “groene weide”- situatie een innovatieve duurzame waterketen en bodemenergiesysteem te onderzoeken. Hierbij is het van belang dat de duurzaamheid zichtbaar is op de locatie, het bijdraagt aan de circulaire gebiedsontwikkeling en dat rekening gehouden wordt met de verwachte groei van de luchthaven en het bedrijventerrein.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?