BTO rapport - BTO 2016.001a

Ontharding 2.0 bij Waternet Productielocatie Leiduin; herziene versie

Rapporten

Vijf mogelijke scenario’s voor ontharding op locatie Leiduin zijn met elkaar vergeleken op hun milieu-impact (Life Cycle Analysis ; LCA) en totale kosten (Total Cost of Ownership ; TCO). Het ging hierbij om de volgende scenario’s:
1. Huidige ontharding met natronloog en calciet als entmateriaal in plaats van granaatzand, en met zoutzuur voor pH-correctie
2. Huidige ontharding met natronloog en calciet als entmateriaal en met kooldioxide voor pH-correctie
3. Ontharding met calciet als entmateriaal, kalkmelk in plaats van natronloog, en kooldioxide voor pHcorrectie
4. Reverse osmose (recovery 80 en 85%) met duinfiltratie, met natronloog voor pH-correctie
5. Reverse Osmose (recovery 80%), zonder duinfiltratie, met natronloog voor pH-correctie.
Uit deze vergelijking blijkt dat scenario‘s gebaseerd op Reverse Osmose (RO) een grotere negatieve invloed hebben op het milieu en bovendien veel duurder zijn dan pelletontharding. Een interessante optie is om de calciet, die bij pelletontharding wordt gevormd, om te zetten in kalkmelk, en vervolgens in plaats van
natronloog te gebruiken bij pelletontharding.

Dit rapport betreft een herziene versie van het rapport BTO 2016.001 uit jan. 2016.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?