BTO rapport - BTO 2016.205(s)

Presentatie-indicatoren voor het functioneren van drinkwaterbereidingsinstallaties

Rapporten

Het doel van het project is om te onderzoeken hoe de gehele drinkwaterbereidingsinstallatie beschreven kan worden aan de hand van een beperkt aantal kenmerken (systeembeschrijving), en het functioneren van die installatie vervolgens te kwantificeren op basis van een beperkt aantal representatieve prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren dienen i) toepasbaar te zijn bij een groot deel van de Nederlandse drinkwaterproductielocaties (representatief), ii) meetbaar en kwantificeerbaar te zijn en iii) beïnvloedbaar te zijn zodat sturing mogelijk is. Het project bestaat uit twee fasen. Fase 1 is gericht op het inventariseren en vervolgens selecteren van een beperkt aantal representatieve prestatie-indicatoren die het functioneren van een drinkwaterbereidingsinstallatie beschrijven. In Fase 2 kan dit uitgewerkt worden in een methodiek en toegepast worden voor een aantal drinkwaterproductielocaties. Dit rapport beschrijft de resultaten van Fase 1.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?