KWR rapport - KWR 2016.019

Toepassing inventarisatie protocol Verspreiding van fecaliën in DPWE-waterwingebieden

Rapporten

Het potentiële infectierisico in duindrinkwatergebieden wordt o.a. bepaald door de verspreiding van fecaliën in ruimte en tijd en door de aanwezigheid van pathogenen in deze feces. Voor productielocatie Ouddorp is middels vier inventarisatierondes vastgesteld dat de fecale belasting door runderen, ganzen en – in mindere mate – konijnen het grootst is. Feces van overige bronnen, zoals mensen en honden, is zeer beperkt. In feces van deze diersoorten zijn hoge concentraties Campylobacter, Escherichia coli en enterococcen aanwezig. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt in modellen die infectierisico’s bepalen en kunnen bijdragen aan optimalisatie van het gevoerde beheer van dergelijke gebieden.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?