KWR rapport - KWR 2015.101

Bronopsporing fecale verontreiniging op zwemwaterlocaties Burgumer Mar en De Kuilart, met behulp van DNA technieken

Rapporten

Het doel van het huidige onderzoek is om te achterhalen wat de voornaamste bron van fecale verontreiniging is die bijdraagt aan verhoogde concentraties (leidend tot overschrijdingen) van de fecale parameters E. coli en enterococcen zoals die eerder dit badseizoen 2015 op de locaties Burgumer Mar en de Kuilart zijn geconstateerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?