BTO rapport - BTO 2016.019

iWater Public Involvement in Knowledge Generation

Rapporten

Burgerbetrokkenheid bij het doen van onderzoek is in opkomst. In het afgelopen decennium zagen we zowel in de private als de publieke sector een snelle toename van citizen science projecten, waarbij de burger actief betrokken wordt bij het vergaren, co-creƫren en delen van kennis. In de Nederlandse watersector is deze vorm van kennisproductie en burgerbetrokkenheid nog niet gebruikelijk. Via een combinatie van literatuuronderzoek, interviews met experts en een focusgroep met burgers is verkend welke kansen en betekenis burgerbetrokkenheid kan hebben bij het produceren van kennis binnen de Nederlandse watersector. De studie laat zien dat, mits voldoende rekening wordt gehouden met onder meer de motivaties van burgers, ook in de watersector interessante kansen liggen voor het veel actiever betrekken van burgers. Er worden vijf vormen van citizen science beschreven en succes-en faalfactoren benoemd. Ook biedt de studie een reeks handvatten voor het vormgeven en opzetten van een citizen science projecten in de praktijk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?