BTO rapport - BTO 2016.203(s)

De verwijdring van pyrazool, verkennend experimenteel onderzoek

Rapporten

Dit rapport heeft op basis van een literatuurstudie, data van de drinkwaterbedrijven en een kleinschalig experiment gekeken naar de verwijdering van pyrazool door verschillende zuiveringsprocessen. In de literatuur zijn weinig studies gepubliceerd over de omzetting van pyrazool, maar wel zijn enkele onderzoeken verricht naar isomeren en derivaten van pyrazool. Biodegradatie van deze isomeren en derivaten lijkt mogelijk (afhankelijk van de omstandigheden), maar blijft meestal beperkt tot de afbraak van functionele groepen aan de ringstructuur (de ringstructuur zelf blijft intact). De bacteriesoort Pseudomonas acidovorans lijkt de ringstructuur wel te kunnen afbreken. Data verkregen van de drinkwaterbedrijven gaf meer inzicht in welke processen wel of niet effectief waren voor de omzetting van pyrazool.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?