BTO rapport - BTO 2016.016

Fysieke kwetsbaarheid leidingen voor klimaatverandering

Rapporten

Gebruikmakend van KNMI klimaatscenario’s is een inschatting gemaakt van de gevolgen van temperatuurveranderingen voor het falen van leidingen. Met name AC leidingen – die het meest gevoelig zijn voor hoge temperatuur – zullen meer storingen gaan vertonen. Voor gietijzeren leidingen – vooral gevoelig voor
lage temperatuur – zal het aantal storingen juist afnemen. Ook meer droge zomers kunnen leiden tot zettingen en daarmee tot leidingfalen. Zware stormen leiden tot leidingfalen, maar de verwachting is dat de verandering in windsnelheid door klimaatverandering klein is. Dit zijn resultaten uit onderzoek bedoeld om waterbedrijven te helpen klimaatbestendige saneringsbeslissingen te nemen voor het ondergrondse distributienet. Daarvoor hebben zij extra kennis nodig over oorzaken die ervoor kunnen zorgen dat leidingen van uiteenlopende materialen mogelijk bezwijken. Rekening houdend met de samenstelling van het leidingnet (materiaalsoort, leeftijd en diameter) zijn de invloeden van zettingen, droogte, temperatuur, wind en drukvariaties op de integriteit van ondergrondse waterleidingen in beeld gebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?