BTO rapport - BTO 2015.082

Comsima Model voor spanningen op ondergrondse leidingen

Rapporten

Jaarlijks bezwijken in Nederland een paar duizend waterleidingen vanwege te hoge spanningen in de leiding. Om kritische leidingen die aan vervanging toe zijn te kunnen prioriteren is een model ontwikkeld (Comsima). Op basis van omgevingsgegevens (o.a. grondsoort, type weg boven de leiding en zettingen) berekent het model de spanningen in het hele leidingnet. In combinatie met een inschatting van de leidingsterkte volgt hieruit een voorspelling van welke leidingen kritisch zijn, en prioriteit hebben bij vervanging. Dit rapport beschrijft het model en de validatie ervan.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?