BTO rapport - BTO 2016.028

Ontwikkeling waterkwaliteit bij innamepunten van oppervlaktewater voor de drinkwatervoorziening

Rapporten

Prognoses van de toekomstige waterkwaliteit van de Rijn (Lobith) en de Maas (Eijsden, Keizersveer) laten zien dat de voorspelde concentraties van diverse drinkwaterrelevante geneesmiddelen en röntgencontrastmiddelen in de Rijn en de Maas in het jaar 2050 de ERM streefwaarden voor oppervlaktewater als bron van drinkwater overschrijden. Dankzij hoge zuiveringsrendementen van de drinkwaterbedrijven zullen de meeste stoffen afdoende worden verwijderd uit het ruwe water, maar sporen van acesulfaam-K, metformine en amidotrizoïnezuur kunnen doordringen tot het drinkwater. Zowel metformine als amidotrizoïnezuur
overschrijden volgens de prognoses de ERM streefwaarde in drinkwater, maar niet de signaleringswaarde uit het Drinkwaterbesluit. De gezondheidskundige relevantie van acesulfaam-K is gering.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?