KWR rapport - KWR 2015.095

Wateraanvoer van Waal naar Maas gunstig voor de waterkwaliteit

Rapporten

De waterkwaliteit van de Maas staat meer en meer onder druk, zowel door calamiteiten als door toename van de kans op langdurig lage afvoeren (klimaatverandering). Een mogelijke oplossing om de waterkwaliteit van de Maas te verbeteren is aanvoer van water van de Waal. De voorliggende studie brengt de effecten van de aanvoer van Waalwater naar de Maas op de waterkwaliteit in beeld, zowel in de huidige situatie als in de toekomst (zichtjaar 2050). De studie is specifiek gericht op de drinkwaterfunctie van de Maas, dus niet op de ecologische functie. De stofkeuze is dan ook gebaseerd op de problemen die de drinkwaterbedrijven die Maaswater innemen thans ervaren met de waterkwaliteit, of zouden kunnen ervaren in de toekomst. De studie richt zich op het ongestuwde deel van de Maas, waar innamepunten liggen van Dunea (Brakel, Afgedamde Maas) en Evides (Gat van de Kerksloot, Brabantsche Biesbosch).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?