KWR rapport - KWR 2016.007

Storingen van aansluitleidingen. Een verkennende studie naar beschikbaarheid van data en probleemrelevantie

Rapporten

Asset management wordt steeds belangrijker; het leidingnet veroudert, er is beperkt budget en er is sprake van een toegenomen noodzaak tot transparantie in de onderbouwing van beslissingen. Storingsgegevens helpen om beter inzicht te krijgen in de levensduur van verschillende leidingcohorten en de omstandigheden die degradatie beïnvloeden. Vanaf 2009 worden storingsdata voor drinkwaterleidingen verzameld in USTORE. De storingen in USTORE en de analyse ervan hebben betrekking op distributieleidingen.
Storingsregistratie- en analyse van aansluitleidingen daarentegen is bij de drinkwaterbedrijven beperkt en heeft van oudsher geringe aandacht. De DPWE bedrijven hebben echter ruim 2,5 miljoen aansluitleidingen waar jaarlijks voor miljoenen euro’s aan (correctief) onderhoud op plaatsvindt. De vraag is dan ook of deze beperkte aandacht voor aansluitleidingen terecht is of niet.
Het huidige beleid voor de vervanging van aansluitleidingen kan als volgt gekenmerkt worden:
• Reactief beleid: vervanging of reparatie van een aansluitleiding nadat deze gestoord heeft.
• Pro-actief beleid voor specifieke leidingcohorten wanneer de distributieleiding waarop deze leidingen aangesloten zijn (vanwege verminderde toestand) vervangen wordt.
Het doel van het onderzoek bestaat uit het inzicht verschaffen in:
1. de beschikbare data m.b.t. storingen van aansluitleidingen binnen de DPWE bedrijven;
2. de faalmechanismen van aansluitleidingen;
3. de omvang van het aantal storingen en de financiële gevolgen hiervan.
Op basis van het onderzoek is een inschatting gemaakt in hoeverre het uniform registreren van storingen van aansluitleidingen bij kan dragen aan het assetmanagement van de drinkwaterbedrijven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?