BTO rapport - BTO 2016.201(s)

Meetprogramma voor het bepalen van het effect van toepassing van AOP op de (micro)biologie in de duinen

Rapporten

Vanaf 2018 zal Dunea op locatie Bergambacht de voorzuivering aanpassen door een deelstroom van het gewonnen Maaswater met geavanceerde oxidatie (AOP) te behandelen voordat het in de duinen wordt geïnfiltreerd. Door het toepassen van AOP zullen eventuele aanwezige microverontreinigingen in het Maaswater worden omgezet. Het is te verwachten dat infiltratie van dit, met AOP behandelde, water in de duinen invloed heeft op de microbiologische processen die plaats vinden in het geïnfiltreerde (grond)water en in de bodem van de duinen. AOP leidt tot productie van AOC uit moeilijk afbreekbaar organisch materiaal. Daarnaast zullen microverontreinigingen worden omgezet tot andere afbraakproducten. Mogelijk zullen AOC en afbraakproducten die zijn ontstaan t.g.v. AOP in de infiltratiebekkens of in de bodem microbiologisch verder worden afgebroken. Wellicht zorgt deze verhoogde microbiologische activiteit voor groei van bacteriën en een verhoogde turnover van nutriënten. Om te achterhalen wat het effect is van infiltratie van AOP behandeld maaswater op de microbiologie in de duinen t.o.v. de huidige situatie worden in 2016 nulmetingen uitgevoerd (zonder toepassing van AOP) en deze metingen worden vergeleken met effectmetingen in 2018 (met toepassing van AOP). Het is daarbij echter noodzakelijk om te weten hoe een monitoringprogramma eruit moet zien, om eventuele effecten op de microbiologie betrouwbaar te kunnen bepalen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?