Vakblad artikel

Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage

Artikelen

“Met de toename van langdurig droge perioden in Nederland, afgewisseld met hevige neerslag, wordt het voor de landbouw en de waterbeheerder steeds belangrijker om te anticiperen op extremen in bodemvochtcondities. Klimaat Adaptieve Drainage (KAD) maakt adaptief waterbeheer mogelijk, waarin de vochtcondities voor gewasgroei geoptimaliseerd worden. Binnen TKI-Watertechnologie (www.tkiwatertechnologie.nl) is een online management-algoritme voor KAD ontwikkeld dat op basis van continue metingen van grondwaterstand en bodemvochtgehalte in de wortelzone, op dagbasis een optimaal drainageniveau bepaalt. Via de online aansturing van KAD kan dit niveau eenvoudig automatisch ingesteld worden. Tijdig anticiperen op het weer en vochttoestand
van de bodem maakt een dynamisch beheer van het drainageniveau mogelijk: water vasthouden wanneer mogelijk en water afvoeren wanneer nodig.”

(Citaat: Bartholomeus, R.P., Eertwegh, G.A.P.H. van den, Simons, G.W.H. – Naar online en optimale sturing van Klimaat Adaptieve Drainage – Stromingen 24(2015)4, p.27-41)

Heeft u een vraag over deze publicatie?