BTO rapport - BTO 2016.014

Effecten op de biologische stabiliteit van drinkwater door menging van grondwater en door leeftijd en regeneratie van ionenwisselingshars

Rapporten

Vitens wint grondwater van uiteenlopende kwaliteit. Over het algemeen is de grondwaterkwaliteit van dien aard dat met een relatief eenvoudige zuivering (beluchting en snelfiltratie) drinkwater kan worden geproduceerd dat een hoge mate van biologisch stabiliteit heeft, zodat nagroei van ongewenste micro-organismen in het distributiesysteem niet of nauwelijks optreedt. Bij een aantal productielocaties wordt echter grondwater gewonnen met relatief hoge concentraties TOC, ammonium, methaan en/of ijzer. Het geproduceerde drinkwater op deze locaties heeft meestal een lagere biologische stabiliteit,
die tot verhoogde nagroei in het distributiesysteem leidt. Op de meeste van deze locaties is ondertussen ionenwisseling als extra zuiveringsstap toegevoegd, primair om de kleur uit het water te verwijderen. Een bijkomstigheid van ionenwisseling is echter dat ook een deel van het organisch materiaal wordt verwijderd, waardoor de biologische stabiliteit van het drinkwater mogelijk verbetert.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?