Vakblad artikel

N:P-ratio en diversiteit in soortenrijke graslanden

Artikelen

“De resultaten van herstelprojecten gericht op Nederlandse soortenrijke graslanden zijn wisselend en in veel graslanden neemt de soortenrijkdom nog steeds af (Vereniging Natuurmonumenten, 2008). In dit artikel onderzoeken wij de mogelijke invloed van de relatieve stikstof-fosforbeschikbaarheid op de soortensamenstelling van soortenrijke graslanden en de relevantie daarvan voor het beheer.”

(Citaat: Roelings, I.S., van Dijk, J., Eppinga, M.B., Fujita, Y., Wassen, M.J. – N:P-ratio en diversiteit in soortenrijke graslanden – Landschap 33(2016)1, p.19-22)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?