Vakblad artikel

Mogelijkheden voor aanvullende zuivering bij WML in pompstation Heel

Artikelen

“Aangezien de hoeveelheid organische microverontreinigingen in oppervlaktewater voortdurend verandert en toeneemt, hebben WML en KWR samen een pilotonderzoek uitgevoerd bij pompstation Heel. Hierin hebben ze onderzocht wat de mogelijkheden zijn om daar een UV/H2O2-proces toe te passen. Het blijkt dat dit proces bijzonder effectief is voor een breed scala aan vaak voorkomende organische microverontreinigingen als geneesmiddelen. Bovendien blijkt het proces in Heel, door de bijzonder hoge UV-transmissie van het voorbehandelde water, relatief weinig energie te kosten.”

(Citaat: Hofman-Caris, C.H.M., Harmsen, D.J.H., Wols,B.A., et al. – Mogelijkheden voor aanvullende zuivering bij WML in pompstation Heel – H2O-Online (2016)22 februari)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?