BTO rapport - BTO 2014.006

Prioriteren van stoffen voor de (drink)waterketen

Rapporten

Veel van de stoffen die door de mens worden geproduceerd kunnen terechtkomen in de waterketen en dus in het drinkwater. Om aandacht te schenken aan de stoffen die een relatief groot risico vormen voor de (drink)waterkwaliteit is prioritering van belang van de mogelijke chemische bedreigingen. In dit project is een prioriteringssysteem ontwikkeld met als doel een selectie te maken van de meest relevante stoffen op basis van een aantal toegankelijke gegevens over fysisch-chemische eigenschappen, toxicologische eigenschappen, verwijdering in de drinkwaterzuivering, en voorkomen in de waterketen. Het systeem maakt gebruik van toegankelijke gegevens en heeft de vorm van een vereenvoudigde risico-inschatting zonder een uitgebreide stofstudie uit te hoeven voeren. De stoffen die met deze vereenvoudigde risicobeoordeling worden geprioriteerd zijn het meest relevant voor intensievere monitoring, aanvullend onderzoek of diepgaande risicoanalyse.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?