KWR rapport - KWR 2016.023b

De gevolgen van mestgebruik voor drinkwaterwinning. Een tussenbalans

Rapporten

Voor u ligt het rapport met de titel “De gevolgen van mestgebruik voor drinkwaterwinning: een tussenbalans”. Dit rapport is geschreven in opdracht van Vewin en heeft tot doel om de actualiteit van de mestproblematiek voor de drinkwaterbedrijven in het zuiden en oosten van Nederland te illustreren. Zoals de ondertitel van dit rapport weergeeft, betreft de hier geschetste omvang van deze problematiek een tussenbalans anno 2015. Dit omdat de effecten van mestgebruik op de kwaliteit van het grondwater dat door drinkwater bedrijven gewonnen wordt zich niet op korte termijn manifesteren. Met andere woorden, de vooruitgang die met het meststoffenbeleid is bereikt kan gemaskeerd worden door menging van grondwater met uiteenlopende ouderdom en dus beïnvloeding door mestgebruik. Het meststoffenbeleid werpt voor de drinkwaterbedrijven daarom pas op de middellange tot lange termijn zijn vruchten af.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?