BTO rapport - BTO 2015.016

Schaliegas & Drinkwater: Betrouwbaarheid

Rapporten

In de discussie rondom schaliegas zijn drinkwaterbedrijven sterk betrokken. Er staat voor drinkwaterbedrijven mogelijk veel op het spel. Het gaat daarbij om de betrouwbaarheid van drinkwater. Om een helder inzicht te krijgen wat de precieze uitdagingen zijn, startte KWR in het Verkennend Onderzoek van het BTO een multidisciplinair onderzoeksproject ‘Schaliegas en Drinkwater’. Het heeft tot doel de Nederlandse drinkwaterbedrijven en Vewin te ondersteunen bij de voorbereiding op:
1. Besluitvorming en deelname aan politieke, beleidsmatige en maatschappelijke discussies over schaliegas en de ondergrond: multidisciplinaire kennis over schaliegas en de ondergrond is een belangrijke bouwsteen voor gesprekken met het ministerie van EZ en I&M en andere partijen in bijvoorbeeld de totstandkoming van de plan-MER.
2. Mogelijke opsporing en/of winning van schaliegas: mocht dit gaan plaatsvinden, dan wil de drinkwatersector de betrokken partijen en met name de initiatiefnemer een programma van eisen meegeven waaraan de winning moet voldoen ten einde het grondwater optimaal te beschermen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?