Rapport i.s.m. derden - 2016-01

Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied: een verkenning van de (on)mogelijkheden

Rapporten

“Steeds meer en steeds vaker krijgt stedelijk gebied te kampen met twee aspecten van klimaatverandering; wateroverlast en watertekort. In Nederland wordt veel water in najaar en winter naar de zee afgevoerd, terwijl in voorjaar en zomer aanvoer van water nodig is en watertekorten kunnen optreden. Als er in de zomermaanden hevige neerslag valt, wordt dit snel afgevoerd om wateroverlast te voorkomen. Door klimaatverandering zullen de extremen toenemen, waardoor de kans op wateroverlast én watertekort groter wordt. Het is daarom voor de hand liggend om na te gaan in hoeverre watertekorten en wateroverschotten met elkaar zijn te verbinden door een vorm van ‘actief voorraadbeheer’ toe te passen, om de nadelige gevolgen van extremer weer te beperken. De ondergrond kan hiervoor in principe als natuurlijke buffer dienen. In de glastuinbouw en landbouw zijn de laatste jaren diverse (proef)projecten hiermee uitgevoerd met veelbelovende resultaten. Naar aanleiding van dit succes is de vraag ontstaan of ondergrondse waterberging ook perspectieven biedt in stedelijk gebied. Deze verkenning geeft een eerste beeld van de mogelijkheden en beperkingen. In dit rapport zijn de mogelijkheden en potentiële knelpunten op een rijtje gezet als een eerste verkenning van de mogelijkheden van een eventueel verder onderzoek en een praktijkproef.”

(Citaat: Hoogvliet, M., van Meerten, H., Paalman, M.A.A., van der Schans, M.L., et al. – Ondergronds bergen en terugwinnen van water in stedelijk gebied – Stowa 2016-01 (2016))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?