BTO rapport - BTO 2015.027

Prestatie-indicatoren en stuurparameters voor het distributienet

Rapporten

Drinkwaterbedrijven hebben ervaring met het sturen van bedrijfsprocessen met oog op kosten en risico’s. Voor het sturen op prestaties kent met de Ondermaatse LeveringsMinuten (OLM). Er is echter behoefte aan een meer complete beschrijving van de prestatie van de drinkwaterlevering en het technisch functioneren van distributie- assets. Op basis van strategische en tactische doelen en hypothesen voor een verbeterde distributie is een overzicht opgesteld van indicatoren voor prestatiemeting. Hieruit is een selectie gemaakt van zeven prestatie- indicatoren en dertig stuurparameters die drinkwaterbedrijven kunnen gebruiken voor prestatiemeting van hun distributienet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?