BTO rapport - BTO 2015.220(s)

Effecten van meteorologische condities, het kerven en kaalscheren van de zeereepzone op de samenstelling van regenwater, bodemvocht en grondwater in de Kennemerduinen

Rapporten

Voorliggend rapport doet verslag van onderzoek naar de hydrochemische effecten van het kerven en kaalscheren van de zeereepzone in de Noordwestkern van Nationaal Park Zuid-Kennemerland. Over de geomorfologische effecten is een rapport in voorbereiding (Arens & Neijmeijer, in prep).
Het project startte in oktober 2009 met als oorspronkelijk doel om via metingen aan wind, zand en zout de beoogde toename van de dynamiek in dit verstarde duingebied te monitoren en daarmee kennis te vergaren die beheerders helpt om dit soort ingrijpende maatregelen meer en duurzamer effect te doen sorteren. Het aanvankelijk vooral geomorfologisch getinte project kreeg in september 2010 een stevige uitbreiding door de metingen aan wind, zand en zout aan te vullen met metingen aan regenwater, bodemvocht en ondiep duingrondwater. Deze aanvulling die op 30 december 2014 deels en in juli 2015 geheel stopte, draaide onder maar liefst 4 vlaggen: die van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) in het kader van algemeen hydrologisch en hydrochemisch kustduinonderzoek, die van KWR Watercycle Research Institute (KWR) in het kader van BTO-project ‘Effecten van klimaatverandering op de grondwaterkwaliteit’, die van het kennisnetwerk OBN (Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit), ondergebracht bij de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) in het kader van de monitoring van beheersmaatregelen in het kustduinlandschap, en tenslotte die van PWN in het kader van onderzoek naar de effecten van zeereepbeheer op de grondwaterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?