BTO rapport - BTO 2016.013

Perspectief en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en toepassing van autonome inspectierobots in waterleidingen

Rapporten

De afgelopen anderhalf jaar is er in de Nederlandse drinkwatersector veel gesproken over de mogelijkheid om autonome robots toe te kunnen passen voor inspectiedoeleinden in het leidingnet (zie kader) en zijn er in Nederland bovendien enkele initiatieven gestart. Een daarvan is het BTO/Wetsus-project Ariel, waarin enkele hoofdcomponenten (m.n. behuizing en aandrijving) van een dergelijk robotsysteem worden ontwikkeld. Aan een traject dat uitmondt in een volledig commercieel toepasbaar eindproduct ontbreekt het echter vooralsnog. In opdracht van het Coördinerend Overleg van het Bedrijfstakonderzoek (BTO) van de Nederlandse drinkwaterbedrijven is daarom een studie uitgevoerd (zogenaamde fase 0) naar de behoefte aan en mogelijke waarde van autonome inspectierobots voor de drinkwaterbedrijven, waarmee de contouren voor een dergelijk systeem en een dergelijk traject kunnen worden geschetst. De resultaten hiervan worden gepresenteerd in het voorliggende rapport.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?