BTO rapport - BTO 2016.004

Weers- en seizoensinvloeden op waterverbruik in DMA's

Rapporten

Analyses van metingen van een DMA (District Metered Area) in Gouda wijzen uit hoe weer en seizoen patronen van waterverbruik beïnvloeden. In absolute waarden zijn de verschillen het meest significant rond de ochtenduren, maar ook het verbruik gedurende de avond en het relatieve nachtverbruik vertonen een sterke variatie. Zo ligt op werkdagen het relatieve nachtverbruik in de zomerperiode drie keer hoger dan daarbuiten. Het onderzoek, dat past binnen het BTO Speerpuntonderzoek voor Evides, is van belang om het waterverbruik binnen DMA’s beter te kunnen voorspellen en inzicht te krijgen in waterverbruik dat niet in rekening is gebracht.
Op basis van reeds beschikbare gegevens zijn verschillende typische (en van elkaar afwijkende) verbruikspatronen geïdentificeerd (zomerperiode, werk-, weekend-, feest- en vakantiedagen). Dit rapport beschrijft (1) een meetplan voor het verzamelen van adequate metingen en (2) een stappenplan voor de identificatie van afwijkende patronen en voor de beschrijving en kwantificering van invloeden van weer, seizoen en demografie op waterverbruik.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?