BTO rapport - BTO 2015.006

Efficiënte bereiding warm tapwater in Woningen

Rapporten

Met steeds beter geïsoleerde woningen neemt het energieverbruik door ruimteverwarming af. Daarom wordt het steeds belangrijker om een andere bron van energieverbruik goed in beeld te kunnen brengen: de bereiding van warm tapwater. Op basis van verbruikspatronen uit SIMDEUM® is een model ontwikkeld dat laat zien hoe verschillende typen warmtapwaterbereiders (warmtepompen, CV-ketels, boilers) presteren qua (1) ketenrendement, (2) jaarlijkse energiekosten en (3) jaarlijkse CO2 -emissie. Het model berekent het primaire energieverbruik voor standaard woonsituaties (gebaseerd op installatie, apparatuur, en huishoudtype) en gedrag (zuiniger warmwatergebruik of juist minder zuinig). Hierbij wordt rekening gehouden met seizoenverschillen. Daarnaast schept het model de mogelijkheid om de effecten van een douche warmteterugwinning (DWTW) of een hogere warmtapwatertemperatuur te evalueren.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?