Rapport i.s.m. derden

ORG-ID Verkenning kroosbeleving en- verwijdering in het stedelijk gebied, rapportage voor Hoogheemraadschap van Delfland; Elshof, met inbreng van E. de Buijzeren M. Maessen (2016)

Rapporten

“Om knelpunten in de waterkwaliteit die leiden tot overlast aan te pakken, is bij het hoogheemraadschap van Delfland de programmalijn lokale knelpunten waterkwaliteit in 2011 gestart. Uit deze programmalijn blijkt overmatige kroosgroei een veel gehoord probleem, met name in sloten en vijvers in woonwijken. Oorzaken van kroosvorming zijn stilstaand en voedselrijk water. Een kroosdek heeft verminderde lichtval in het water tot gevolg. Dit leidt tot afsterven van waterplanten, zuurstofloosheid, afsterven waterleven, vissterfte en stank. Binnen deze programmalijn zijn enkele experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of kroosbestrijding op een praktische wijze effectief uitgevoerd kan worden. De resultaten waren bevredigend. Het ontbrak echter aan een beleidskader waarbinnen een vervolg op deze experimenten kon worden gegeven. Om deze impasse te doorbreken is voorgesteld om binnen het innovatiebeleid van Delfland een verkennende studie te doen naar de mogelijkheden van kroosbestrijding.”

(Citaat: A. Elshof, E. de Buijzeren M. Maessen – Verkenning kroosbeleving en- verwijdering in het stedelijk gebied, rapportage voor Hoogheemraadschap van Delfland – ORG-ID (2016))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?