Vakblad artikel

Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen

Artikelen

“Benutting van de bergingscapaciteit van de diepere ondergrond kan een oplossing bieden voor het beperken van wateroverlast in stedelijk gebied. De opgebouwde ondergrondse zoetwaterbuffer is in droge perioden te benutten als irrigatiewater voor de land- en tuinbouw of voor het tegengaan van problemen met bijvoorbeeld de waterkwaliteit of uitdroging van de bodem.”

(Citaat: Schans, M.L. van der, Paalman, M.A.A. et al. – Ondergrondse waterberging biedt veel voordelen – Land&Water (2015)12, p.16-17)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?