KWR rapport - KWR 2015.080

Ecohydrologische atlas Overijssel. Definitiestudie

Rapporten

In opdracht van de provincie Overijssel is nagegaan wat de mogelijkheden zijn voor de opzet van een Ecohydrologische Atlas. Deze moet aangeven waar in de provincie gebieden liggen die gevoelig zijn voor ingrepen in de waterhuishouding, en informatie geven over de aanwezige grondwaterafhankelijke natuurwaarden en de gevoeligheid voor ingrepen. Onderzocht is welke ruimtelijke informatie beschikbaar is, en hoe deze gebruikt kan worden voor het maken van een overzicht van grondwaterafhankelijke natuur. Op basis daarvan is een voorstel gedaan voor de opzet van de Ecohydrologische Atlas Overijssel.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?