KWR rapport - KWR 2015.015

Uitwerking concepten ZLD glastuinbouw (TKI-ZLD fase 1)

Rapporten

In 2013 is door TOM, TNO, KWR, WLN en Witteveen+Bos een ‘Topconsortium Kennis en Innovatie’ (TKI) gevormd rond hergebruik van reststromen in de tuinbouw. De focus van het TKI-project ‘Zero liquid discharge (ZLD) for agriculture’ ligt op nieuw te ontwikkelen glastuinbouwgebieden. Eén van de grote drijfveren voor het hergebruiken van reststromen is de toenemende (restrictieve) regelgeving en substantiële verhoging van de kosten van lozing en/of afzet van reststromen. Op het moment dat de overheid zijn regelgeving aanscherpt wordt de noodzaak voor tuinder(s), ontwikkelingsmaatschappijen (en op den duur de gehele bedrijfstak) hoog om reststromen te hergebruiken of verdergaand te behandelen. Op dit moment is met name de toekomstige stringente regelgeving een economisch probleem voor de individuele tuinder en de bedrijfstak glastuinbouw. Immers, enerzijds wordt de glastuinbouw beschouwd als een economische motor van de tuinbouwsector in Nederland met forse marktpotentie in het buitenland maar anderzijds is het financieel rendement van de glastuinbouwsector binnen de huidige economische ontwikkelingen, marginaal. Nieuwe regelgeving zal leiden tot teruggang in economische activiteit in plaats van de gewenste groei. Kortom, een integrale technologische oplossing van de waterproblematiek is cruciaal.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?