BTO rapport - BTO 2015.210(s)

Doorontwikkeling SIMDEUM waterverbruik over de dag, energie voor warmwater en volume, temperatuur en nutriënten in afvalwater

Rapporten

In 2006 is SIMDEUM (v1.0) voor huishoudelijk waterverbruik opgeleverd. SIMDEUM genereert realistische verbruikspatronen, met meer detail in tijd en ruimte en type verbruiker. De aanpassingen in SIMDEUM v2.0 leiden tot een beter bij de metingen passend patroon over de dag: a) de avondpiek is in de door SIMDEUM v2.0 gesimuleerde patronen veel beter terug te zien; b) het verbruik in de avond gaat ook in de door SIMDEUM v2.0 gesimuleerde patronen op een eerder tijdstip naar het lage nachtverbruik toe en wordt lager dan in de oude SIMDEUM v1.0; c) het verbruikspatroon tussen landelijk en (rand)stedelijke gebieden verschilt in de metingen nog steeds sterker dan in de door SIMDEUM v2.0 gesimuleerde patronen. De patronen van een randstedelijk gebied (week en weekend) worden goed voorspeld en de weekendpatronen van het meer landelijke gebied ook. De bestaande SIMDEUM is omgedoopt tot SIMDEUM-DW (drinking water). Daarnaast is SIMDEUM-WW (waste water) ontwikkeld waarmee afvalwaterpatronen (volumes, temperatuur en nutriëntenbelasting) kunnen worden gemodelleerd. SIMDEUM-HW (hot water) is ontwikkeld waarmee energie gerelateerd aan het verwarmen van drinkwater kan worden gemodelleerd. Hiermee wordt het toepassingsgebied van SIMDEUM verder vergroot.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?