BTO rapport - BTO 2015.209(s)

Terugwinnen van energie en grondstoffen in de regio Amsterdam

Rapporten

Amsterdam heeft de ambitie om 75% reductie van CO2 emissies te bereiken en het afval volledig te recyclen in 2040. Waternet is, als beheerder van de watercyclus van Amsterdam, geïnteresseerd in de kansen en mogelijkheden om, al dan niet samen met partners als het Afval Energie Bedrijf (AEB) en de gemeente Amsterdam, bij te dragen aan deze doelstellingen. Waternet heeft als duurzaamheidsambitie: circulair handelen en klimaatneutraal in 2020.
Daarnaast streeft Waternet ernaar om ook op andere aspecten als afval en grondstoffen haar klimaatvoetafdruk te verkleinen.
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van energie en grondstoffen die omgaan in de regio Amsterdam, afkomstig uit de watercyclus of aanpalende werkvelden en die potentieel geschikt zijn voor hergebruik. Ook is geïnventariseerd welke methoden en technieken geschikt zijn om energie (biomassa) en grondstoffen als nutriënten, cellulose en metalen waaronder de zeldzame aardmetalen optimaal te gebruiken en te transformeren tot
producten hoger in de waardepiramide. Om vrachten op jaarbasis zo goed als mogelijk te kwantificeren is gebruik gemaakt van meetwaarden van Waternet, data uit (nationale) bronnen en extrapolatie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?