BTO rapport - BTO 2015.046

BTO Trendalert Gezonde verstedelijking. Nieuwegein

Rapporten

Gezondheid en stedelijke ontwikkeling worden steeds vaker met elkaar in verband gebracht door actoren in de weg- en waterbouw, transport, architectuur en het stadsbestuur. Verschillende rapporten en websites gaan in op “gezonde verstedelijking”. Dit thema veronderstelt dat de wijze waarop steden worden ontwikkeld, invloed heeft op onze gezondheid, en dat sommige processen van verstedelijking beter uitpakken dan andere op dit vlak. Dat roept de vraag op hoe de stedelijke omgeving zo kan worden gevormd dat gezondheid van mens en ecosysteem verbetert. Op deze vraag gaat de trendalert in. Het antwoord hangt af van de invalshoek en de vragensteller. Voor de watersector zijn er talloze aanknopingspunten met dit thema, met als meest prangende vragen welke (actievere) rol zij hierin wil spelen en met wie en waarom samen te werken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?