BTO rapport - BTO 2015.070

BTO Trendalert Gentechnologie acceptatie en risico's

Rapporten

Er vinden kleine wijzigingen plaats in de maatschappij als het gaat om de ‘toelaatbaarheid’ van gentechnologie en synthetische biotechnologie, en het grote publiek maakt langzaam kennis met de mogelijkheden, maar ook met de voor- en nadelen hiervan. Dit zal vermoedelijk de aanloop vormen voor een breed politiek en maatschappelijk debat over de toelaatbaarheid en toepassing van gentech producten op de markt en de maakbaarheid van het leven. Deze
trendalert beschrijft de waargenomen veranderingen en plaatst deze ontwikkelingen in het licht van de Nederlandse drinkwatersector.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?