BTO rapport - BTO 2015.038

Effect van LD-/MD-UV op de biologische stabiliteit van drinkwater

Rapporten

Het effect van UV-behandeling op de biologische stabiliteit van drinkwater is gerelateerd aan de locatie, waarschijnlijk omdat de specifieke waterkwaliteit hierop van invloed is. Dit blijkt uit een BTO- Speerpuntonderzoek dat in opdracht van Oasen, Vitens en Waterbedrijf Groningen is uitgevoerd. Op zuiveringsstations van deze drinkwaterbedrijven zijn of worden eindstandige UV-behandelingen toegepast om koloniegetallen na actief koolfiltratie (AKF) te verlagen en/of fecale ziekteverwekkers af te doden. Vanwege mogelijke negatieve gevolgen van eindstandige UV op de biologische stabiliteit, zijn in dit Speerpuntonderzoek de effecten van eindstandige lage druk (LD)-UV en midden druk (MD)-UV in kaart gebracht. Hiertoe is het effect van beide behandelingen op diverse indicatoren voor biologische stabiliteit bepaald op drie schaalniveaus: full- scale installaties, pilots en laboratoriumexperimenten. Vanwege het ontbreken van een eenduidig verband tussen toepassing van eindstandige LD-UV of MD-UV en het effect hiervan op de biologische stabiliteit van het behandelde water, dienen optimalisatiemogelijkheden steeds per zuiveringsstation te worden geverifieerd. Pilotonderzoek op zuiveringsstation De Laak duidt op mogelijke verbetering van de biologische stabiliteit van het reinwater door een andere UV-configuratie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?