Vakblad artikel

IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden

Artikelen

“Bij de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland en van Natura 2000-gebieden worden op grote schaal landbouwgronden heringericht als soortenrijke natuur. Om op korte termijn fosfaatarme bodemcondities te krijgen wordt op locaties waar de bodem te rijk is om dit via maaibeheer en/of uitmijnen te bereiken, vaak gekozen voor verwijdering van de fosfaatrijke bodemlaag. Een mogelijk alternatief voor ontgronden is het toedienen van ijzerslib. Dit restproduct van de drinkwaterwinning verbetert de fosfaatbinding van de bodem.”

(Citaat: Lucassen, E., Chardon, W., et al. – IJzerrijk drinkwaterslib en verschraling landbouwgronden – Landschap (2015)4, p.161-169)

Heeft u een vraag over deze publicatie?