Vakblad artikel

Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant

Artikelen

“Achtergrondverlaging is dat deel van de gemeten grondwaterstandsdaling, dat niet door hydrologische berekeningen wordt verklaard. In het Nederlandse zandlandschap bedraagt dit deel, gemeten vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, gemiddeld enkele decimeters. In dit artikel laten we zien dat de achtergrondverlaging in de provincie Noord-Brabant waarschijnlijk grotendeels is veroorzaakt door de afname van de grondwateraanvulling. Die afname hangt samen met veranderingen in het landgebruik en met een stijging van gewasopbrengsten in de landbouw.”

(Citaat: Witte, J.P.M., Leunk, I, et al. – Achtergrondverlaging en grondwateraanvulling in Noord-Brabant – Stromingen 24(2015)4, p.53-65)

Heeft u een vraag over deze publicatie?