BTO rapport - BTO 2015.021

Model based monitoring van puttenvelden, meetnetoptimalisatie via systeemanalyse en hydrogeochemische modellering, met Noordbargeres als voorbeeld

Rapporten

De bewaking en voorspelling van de grondwaterkwaliteit in wingebieden voor de openbare drinkwatervoorziening kunnen beter en misschien ook goedkoper, als er maar meer rekening wordt gehouden met stofeigenschappen, omgevingscondities als pH en redox, bodemsamenstelling en grondwaterstroming. Hoe dit kan, is onderzocht voor de kwetsbare, freatische winning Noordbargeres nabij Emmen, via de hydrologische en hydrochemische systeemanalyse en hydrogeochemische modellering van stoftransport en bodemuitloging, samen de motor achter ‘Model-Based Groundwater (quality) Monitoring’ (MBGM) vormend. Noordbargeres vormt een interessant voorbeeld vanwege ondergrondse vuilpluimen vanuit de landbouw, stad en een infiltrerend kanaal, een onbegrepen milde expressie ervan in de ruwwaterkwaliteit, en de aanwezigheid van een in 1999 herzien, goed draaiend meetnet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?