Vakblad artikel

Burgers in relatie tot hun kraanwater: belang versus belangstelling

Artikelen

“De laatste jaren probeert de watersector op tal van manieren nadere verbinding te maken met de burger. Hoe, wanneer en met wie welk type verbinding echter het beste aansluit bij de behoefte van de drinkwaterklant zelf is veel minder bekend, noch hoe dit streven past in het beeld van de onwetende en niet-ge├»nteresseerde burger. Op basis van exploratief onderzoek, inclusief twee focusgroepen, concludeert dit artikel dat een lage betrokkenheid duidelijk iets anders is dan desinteresse, en dat, hoewel geenszins eenvoudig te duiden en te realiseren, kansen voor verbinding wel degelijk aanwezig zijn.”

(Citaat: Brouwer, S., Pieron, M. – Burgers in relatie tot hun kraanwater, belang versus belangstelling – H2O-Online (2015)10 december)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?