Rapport i.s.m. derden - 2015-30

Zelfvoorzienend in zoetwater: zoek de mogelijkheden kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening

Rapporten

“In deze STOWA publicatie ‘Zoek het zelf uit’: Kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening wordt een overzicht gegeven van de maatregelen die waterbeheerders en watergebruikers in de regio kunnen treffen om de zelfvoorzienendheid op het gebied van zoetwater te vergroten. Dit sluit aan bij de ambities die in het Deltaprogramma zijn geformuleerd om de watertekorten die in de toekomst worden verwacht naast de maatregelen in het hoofdwatersysteem met lokale maatregelen in de regio te ondervangen. Er is een groot aantal van dit soort maatregelen beschikbaar om de neerslag die in een gebied valt beter te benutten, waarmee de zelfvoorzienendheid kan worden vergroot. Een flink aantal pilot studies loopt nog of zijn in het recente verleden afgerond.”

(Citaat: Jeuken, A., Tolk, L., Stuyt, L., et al. – Zelfvoorzienend in zoetwater, zoek de mogelijkheden kleinschalige oplossingen voor een robuustere regionale zoetwatervoorziening – STOWA 2015-30 (2015))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?