Vakblad artikel

Interview A.P. van Wezel - Schaliegaswinning is risico voor drinkwater

Artikelen

“Bij de winning van schaliegas zijn risico’s voor de drinkwatervoorziening niet uit te sluiten. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek dat KWR uitvoerde. Het onderzoeksrapport is op 9 september jl. in Nieuwspoort aangeboden aan de voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor IenM, Tjeerd van Dekken.
Vewin maakt zich zorgen over de risico’s van eventuele schaliegaswinning voor het grondwater, de bron voor 60% van het Nederlandse drinkwater. Drinkwater moet aan zeer hoge kwaliteitseisen voldoen en verontreinigingen kunnen grondwater langdurig onbruikbaar maken. Bij de bescherming van grondwater moet het voorzorgsprincipe daarom leidend zijn. Bij winning van schaliegas is sprake van zeer grote aantallen boringen, die gepaard gaan met grootschalige aan- en afvoer van chemicaliën en afvalwater. De kans dat er dan iets misgaat, is groot. En eenmaal opgetreden, kan een verontreiniging grote effecten hebben.
De grondwaterbronnen kunnen zeer lange tijd (of voor altijd) ongeschikt worden om er drinkwater uit te bereiden.”

(Citaat: Interview (Wezel, A.P. van) – Schaliegaswinning is risico voor drinkwater – Waterspiegel (2015) oktober, p.4)

Heeft u een vraag over deze publicatie?