KWR rapport - KWR 2015.091

Effecten van temperatuur op bruinwaterrisico

Rapporten

Water en energie is een belangrijk en actueel thema. Doordat de bodemtemperatuur de drinkwatertemperatuur aan de tap tot op hoge mate bepaalt, kan ogenschijnlijk zomaar thermische energie aan het drinkwater worden onttrokken. Koude die in de winter uit drinkwater gewonnen wordt kan in de zomer ingezet worden voor koeling. Andersom kan in de zomer gewonnen warmte in de winter ingezet worden als laagwaardige warmtebron. Het effect op het energieverbruik van huishoudens t.b.v. het verwarmen van het tapwater is nihil. Het kan echter wel consequenties hebben voor de waterkwaliteit.
De invloed van de temperatuur op waterkwaliteit van het drinkwater wordt vaak direct gekoppeld aan de microbiologische waterkwaliteit. De risico’s hiervan op waterkwaliteit en volksgezondheid zijn ook groot. Tot nu toe is in de BTO en DPWE onderzoeken, die naar de relatie tussen temperatuur en microbiële ontwikkeling en groei kijken, altijd gebruik gemaakt van een model voor een fictief micro-organisme. Hierdoor was het altijd mogelijk om een kwalitatieve uitspraak te doen over de te verwachten invloed van de temperatuursverandering op microbiële nagroei. In het BTO van 2015 is een projectvoorstel ingediend om de kennis tussen temperatuur en microbiële ontwikkeling (waterfase en biofilm) te ontwikkelen en vast te leggen in een model, zodat in de toekomst meer kwantitatieve uitspraken gedaan kunnen worden. Dat betekent dat op dit moment alleen nog maar een kwalitatieve of relatieve uitspraak gedaan kan worden over het effect van temperatuurverhoging op de microbiële waterkwaliteit.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?