BTO rapport - BTO 2015.030

Prototype softsensor voor het kalkafzettend vermogen van leidingwater

Rapporten

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van sensoring en data-analyse maken het mogelijk het
waterkwaliteitsbeeld zowel in de tijd als in de ruimte continu te presenteren. Een techniek
die steeds meer wordt toegepast is de real-time verwerking van (online) sensoren en
modelberekeningen om real-time informatie te genereren over verschillende, ook niet direct
gemeten parameters. Toepassing van deze, zogenaamde, softsensoren bieden een kans om
het waterkwaliteitsbeeld met hoge ruimtelijke resolutie en op snelle wijze te presenteren.
Hiermee kunnen aanzienlijke kosten aan sensoring voorkomen worden, terwijl monitoring
van de waterkwaliteit in de gehele keten van behandeling tot de tap mogelijk is. In dit werk
bestuderen we de methode achter de softsensor en passen deze toe voor een
praktijkvoorbeeld: het bepalen van de parameter voor kalkafzettendheid.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?