BTO rapport - BTO 2015.213(s)

Implementatie van LC-MS screeningstechnieken voor monitoring waterkwaliteit

Rapporten

Binnen de bestaande wettelijke meetprogramma’s wordt een groot aantal antropogene stoffen, ook wel chemische doelstoffen genoemd, regelmatig gescreend op aanwezigheid in drinkwaterbonnen en het daaruit bereide drinkwater. Bij deze aanpak wordt gericht onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van specifieke stoffen. De aanpak is kostenintensief omdat er veel verschillende gevalideerde analysemethoden nodig zijn om de diverse chemische stoffen te kunnen analyseren. Daarbij bestaat de kans dat er stoffen buiten beeld blijven, immers alleen de aanwezigheid van de geselecteerde doelstoffen wordt in kaart gebracht, terwijl er potentieel vele andere antropogene stoffen in het monster aanwezig kunnen zijn.
In het kader van het bedrijfstakonderzoek (‘Speerpuntonderzoek’ voor Vitens en WMD) en in nauwe samenwerking tussen KWR, Vitens en WLN is de bestaande screeningtechniek op basis van accurate massa LC-MS verder geïmplementeerd, geoptimaliseerd en geharmoniseerd. Het onderzoek is gestart met een workshop waarin de huidige ervaring en kennis over de verschillende aspecten van de brede chemische screening met accurate massa MS werd uitgewisseld. Deze kennis is als vertrekpunt genomen voor het verdere vervolg van het project. Om de bandbreedte van de verschillende methoden bij Vitens, WLN en KWR goed in kaart te brengen is een inventarisatie van de toegepaste werkwijzen gemaakt. Vervolgens zijn de verschillende onderdelen van de methode verder afgestemd en geoptimaliseerd. Vervolgens zijn monsters van 29 wingebieden van Vitens geanalyseerd met de brede screeningstechniek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?