KWR rapport - KWR 2015.004

Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens. Systematiek en methodiek voor datakwaliteitscontrole (QC)

Rapporten

Er is binnen en buiten de gezamenlijke provincies en de KRW-monitoring een duidelijke behoefte aan een standaard en richtlijnen voor kwaliteitscontrole. De doelstelling van dit rapport is in de eerste plaats het bieden van een systematisch kader, om verschillende aspecten van datakwaliteit van elkaar te kunnen onderscheiden en ordenen. Het geeft daarnaast een overzicht, definities en achtergronden bij verschillende methoden van datakwaliteitscontrole. Het rapport is vervaardigd ten behoeve van het besluitvormingsproces rond de totstandkoming van het genoemde protocol voor datakwaliteitscontrole van de gezamenlijke provincies

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?