KWR rapport - KWR 2015.013

Kwaliteitsborging grondwaterstands- en stijghoogtegegevens. Protocol voor datakwaliteitscontrole (QC), werkversie 1.0

Rapporten

De afgelopen periode is het inzicht gegroeid dat de kwaliteit en betrouwbaarheid van grondwaterstands- en stijghoogtegegevens van wezenlijk belang zijn voor het gebruik ervan. Het platform meetnetbeheerders grondwaterkwantiteit van de gezamenlijke provincies, heeft daarom het realiseren van een dergelijk protocol ter hand genomen, met KWR en TNO als samenwerkingspartners en opdrachtnemers.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?