Vakblad artikel

Interview K. Roest - Trial and error in markt herwonnen grondstoffen

Artikelen

“De belofte van het ‘bruine goud’ zingt al jaren rond. De beschikbaarheid van natuurlijke mineralen en zeldzame metalen neemt wereldwijd af, terwijl het gebruik toeneemt. Intussen lijkt ‘alles’ uit afvalwater terug te winnen. Waterschappen bouwen rwzi’s om tot energie- en grondstoffenfabrieken. Biogas maakt een opmars door. Het thema circulaire economie heeft een belangrijke plaats tijdens de Amsterdam International Water Week van 2015. De ambities zijn hoog en niet ten onrechte: “Met de energie- en grondstoffenfabriek is Nederland het verst gevorderd in Europa. Er is internationaal veel belangstelling voor”, vertelt Henry van Veldhuizen, werkzaam bij waterschap Vallei en Veluwe en lid van het kernteam van de energie- en grondstoffenfabriek. Van Veldhuizen is ook voorzitter van de EIP (Europese Innovatie Partnerschap on Water)-actiegroep ARREAU (Accelerating Resource Recovery from the Water Cycle), die werkt aan een versnelde ontwikkeling naar een circulaire waterketen. De markt voor herwonnen grondstoffen is een speerpunt. ARREAU signaleert belemmeringen. Een van de problemen is de wisselende kwantiteit en kwaliteit van de aanvoer. Aan dit probleem wordt op Europees niveau gewerkt, althans voor afvalwaterfosfaat ofwel struviet. “Binnen het projectvoorstel PERCEPT gaan we struviet uit België, Duitsland, Nederland en Zwitserland lokaal opwerken tot een marktproduct en vergelijken de ervaringen. Het Nederlandse KWR Watercycle Research Institute en collega instituut KWB in Berlijn hebben hierin een voortrekkersrol.”
Nederland kent een groot fosfaatoverschot en zou landen met een tekort aan meststoffen kunnen voorzien van ‘waterschapskunstmest’. Maar tot begin dit jaar kon het Nederlandse afvalwaterfosfaat nog niet worden verhandeld. Het struviet werd opgeslagen en deels tegen een bodemprijs als afvalproduct aan Duitsland verkocht, waar de meststof al wel op de markt is, onder de naam Berliner Pflanze.”

(Citaat: Elshof, L. (Interview Roest, K.) – Trial and error in markt herwonnen grondstoffen – Waterforum 11(2015)4, p.24-27)

Heeft u een vraag over deze publicatie?